เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงค์ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นประธานในการเปิดอนุสรณ์สถานผู้เสียสละ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ณ ภ.จว.ปัตตานี พร้อมกับข้าราชการในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยวัตถุประสงค์ในการสร้างเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และข้าราชการตำรวจ จึงได้จัดสร้างอนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ แก่ข้าราชการตำรวจจังหวัดปัตตานีผู้เสียสละชีวิตและให้บุคคลทั่วไปได้ระลึกถึงคุณความดี โดยภายในเสาหินบรรจุดินจากสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ที่บุคคลทุกศาสนานับถือ เพื่อแสดงถึงการอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติสุข อนุสรณ์สถานได้เริ่มจัดสร้างเมื่อ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เปิดเมื่อ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๕๘ โดยอนุสรณ์สถานตำรวจผู้เสียสละ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เลขที่ ๑๔๗ ม.๘ ถ.เกษมสำราญ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

DSC_1755 DSC_1784 DSC_1786 DSC_1979

morepic