เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผกก.ฝอ.ฯ และข้าราชการตำรวจ ภ.จว.ปัตตานี ร่วมทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒) ณ ภ.จว.ปัตตานี  โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของตำรวจจะจัดขึ้นทุกปีๆ ละ ๒ ครั้ง เพื่อให้ตำรวจมีความพร้อมทางด้านร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่

DSC_0201 DSC_0364 DSC_0580 DSC_0581 DSC_0613

morepic