เมื่อ ๑๒ ต.ค.๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. พ.ต.อ.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบก.ฯ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ณ บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนี่ยว) จังหวัดปัตตานี พร้อมข้าราชการทหาร ฝ่ายปกครอง และประชาชน