เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรปัตตานี ร่วมกิจกรรม “วันตำรวจ” ๑๓ ต.ค. ๕๘ ณ ตำรวจภูธรปัตตานี โดยมีพิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานตำรวจผู้เสียสละ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เพื่อรำลึกถึงตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี หลังจากนั้นจะเป็นการฟังสาส์น ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจประจำปี ๕๘ ต่อด้วยพิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ พิธีทางศาสนา ทั้งพุทธและอิสลาม และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมีข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร และญาติของตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มาร่วมพิธีด้วย

DSC_0230
DSC_0234 DSC_0330 DSC_0388 DSC_0440

morepic