วันอังคารที่ ๑๓ ต.ค. ๕๘  เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ปราบพาล มีมงคล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี รับมอบของที่ระลึกตู้เย็น จำนวน ๑ หลัง จากนายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. โดยมีนางฟาตีเม๊าะ สาติยามู ผอ.สำนักบริหารกลาง ศอ.บต. เป็นผู้แทนมอบฯ ของที่ระลึกในวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ ภ.จว.ปัตตานี ณ ศอ.บต. จ.ยะลา

S__3866818

S__3866819 S__3866820