เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๕๘ พ.ต.อ.จีระเดช ชมบุญ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี เป็นตัวแทนของ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (สิงห์ทองคำ) ตามโครงการ “รางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม (สิงห์ทองคำ) จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘” ของ ศอ.บต. โดยมีการลงพื้นที่ และออกตรวจ ติดตาม และประเมินผล ผลงานของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้าคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว

151995

151979 151982 152272

morepic