จากข้อมูลรถแจ้งเตือน/เฝ้าระวัง เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๕๘ ทาง ภ.จว.ปัตตานี ได้รับการประสานว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน ๓ คัน ซึ่งเป็นรถที่ถูกโจรกรรม จำนวน ๑ คัน และเป็นรถที่ก่อเหตุระเบิดพื้นที่เกาะสมุย จำนวน ๒ คัน  ดังภาพประกอบ ผู้ใดพบเห็น สามารถแจ้งได้ทางช่องทางดังต่อไปนี้

  • ฉก.ปน.23 โทร 073-450069-70
  • สภ.เมืองปัตตานี โทร 073-349555
  • ศปก.อ.เมืองปัตตานี โทร 073-349015
  • โทรแจ้ง 191

S__5783617 S__5783618 S__5783619