เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๕๙ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้เข้าเยี่ยมคารวะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดปัตตานี เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ดังนี้

  • เวลา ๑๓.๓๐ น. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี  เข้าเยี่ยมคารวะท่าน นิติกร  จิรภัทรพงษ์  อัยการจังหวัดปัตตานี เพื่อปรึกษาหาหรือแนวทางการปฏิบัติงานและเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ณ อัยการจังหวัดปัตตานี

img_6632

  • เวลา ๑๔.๒๐ น. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี  รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะท่าน วีรนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อปรึกษาหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงาน  เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมารับตำแหน่ง  ผบก.ภ.จว.ปัตตานี  ณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

img_6647