วันที่ ๑๒ ต.ค. ๕๙ พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้เป็นตัวแทนของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ดีเด่น จาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ได้คะแนนเป็นลำดับที่ ๑ ของกลุ่มตำรวจภูธรที่สังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ที่มาจากการตอบแบบสัมภาษณ์

s__8593544s__8593545