เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๑ ต.ค. ๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมอ่านสาส์นแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของพี่น้องประชาชนมุสลิมจังหวัดปัตตานี ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน และมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย