วันอังคารที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ สนามศักดิ์เสนีย์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรมทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙, กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน เวลา ๐๙.๓๐ น. ทาง ภ.จว.ปัตตานี ได้จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” ณ อาคาร ภ.จว.ปัตตานี โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี, สภ.เมืองปัตตานี และ กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี  เข้าร่วมกิจจกรรมด้วย