วันที่ ๒๗ ธ.ค. ๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รรท.ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และ พ.ต.อ.ชาติชาย ชอบทางศิลป์ ผกก.(สอบสวน) ภ.จว.ปัตตานี เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ นายนฤพนธ์ ถิระวุฒิ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี

s__9568858s__9568859