ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตามเอกสารแนบดังต่อไปนี้

  1. เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 1/2560
  2. พิมพ์เขียว กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี
  3. ราคากลาง กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี