วันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๑๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤกษ์ เลี้ยงสุข ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล พร้อมมอบของบำรุงขวัญ และเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฐาน นปพ.สภ.ทุ่งยางแดง และ ฐาน นปพ.๓๒ ทุ่งยางแดง บ.ลูกไม้ไผ่  ม.๑ ต.ตะโละแมนา อ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี