commander-text

จากเหตุระเบิดห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปัตตานี เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนในพื้นที่ทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก และในห้วงเดือนรอมฎอน ซึ่งใกล้จะมาถึงนี้ จากสถิติในห้วงเดือนรอมฎอนของทุกปีที่ผ่านมา มักจะมีการก่อเหตุรุนแรงเกิดขึ้นมากกว่าปกติ ทาง ภ.จว.ปัตตานี มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกในบางครั้ง และช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบสิ่งผิดปกติ หรือมีพิรุธ ขอให้แจ้ง ๑๙๑ ทันที เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงได้ และในโอกาสนี้ ภ.จว.ปัตตานี ขอส่งกำลังใจและปรารถนาดี มายังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน ได้ปฏิบัติศาสนกิจ ประกอบคุณงามความดี ในเดือนรอมฎอน ที่ใกล้จะถึงนี้

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี