วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “บทบาทภารกิจของตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี” หลักสูตร “รู้จักหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม” โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ณ โรงแรม ซี.เอส. จว.ปัตตานี

S__11730992S__11730993S__11730994S__11730995