วันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระนันทน์  เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, พล.ท.โภชน์ นวลบุญ ผอ.สขว.กอ.รมน.ภ.4 สน., พล.ต.จตุพร กลัมพสุต ผบ.มทบ.46/ผบ.ฉก.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการบูรณาการการปฏิบัติราชการ ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งพบปะ มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่และสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ ณ ภ.จว.ปัตตานี

S__12664877S__12664879S__12664881