วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานมหามงคล ทำบุญครบรอบ ๓ ปี มูลนิธิศิษย์จี้กงปัตตานี เต็กก่าจีลิ้มเกาะ ณ มูลนิธิศิษย์จี้กงปัตตานี อ.เมือง จว.ปัตตานี โดยมี นายศุภณัฐ  สิรันฐวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานฯ

S__16449654S__16449652S__16449653