วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๐ พ.ต.อ.กีรติ แวยูโซ๊ะ ผกก.สภ.เมืองปัตตานี พร้อมข่าย ตชส.สภ.เมืองปัตตานี ตรวจเยี่ยมพร้อมสนับสนุนข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ที่ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆ เช่น การเลี้ยงกุ้ง ปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงนกเขา และการเลี้ยงไก่ซารามอ พร้อมแนะนำการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ทำการเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินการ เป็นแบบอย่างครอบครัวต้นแบบให้กับข้าราชการตำรวจและชาวบ้านต่อไป ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี บ้านปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมืองฯ จว.ปัตตานี

S__4759697S__4759699S__4759702S__4759704S__4759706S__4759707S__4759709S__4759711S__4759712S__4759836S__4759838S__4759841S__4759842