พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.ท.หญิง ปุณณภา เอี่ยมสอาด รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๑ ภ.จว.ปัตตานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Advertisements

ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมคณะข้าราชการตำรวจ ฝ่ายอำนวย ๕ ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมดูงาน ตชส. ของ สภ.ปะนาเระ และ สภ.มายอ

วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมดู งาน ชุด ตชส.สภ.ปะนาเระ และ สภ.มายอ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแฟ้มข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน