วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมดู งาน ชุด ตชส.สภ.ปะนาเระ และ สภ.มายอ เพื่อให้คำแนะนำในการจัดทำแฟ้มข้อมูลด้านต่างๆ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน

291297291298291299S__17760260S__17809424S__40976429