วันที่ ๕ ก.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.ท.หญิง ปุณณภา เอี่ยมสอาด รอง ผกก.ฝอ.ฯ รรท.ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น ๑ ภ.จว.ปัตตานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

S__11591925S__11591926S__11591928S__11591929S__11591930S__11591931S__11591932S__11591933