วันที่ ๖ ก.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ร.ต.อ.หญิง วรรณฤดี รัตนศรี สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี, ร.ต.ท.วันปีติ์ หะยีเจะแว
รอง.สว.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี และคณะ ฯ ตรวจเยี่ยมดูงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ (ชมส.) ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สภ.นาประดู่ และ สภ.โคกโพธิ์

228598228599228601228603

S__40853540S__40853541