วันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,
นายอำเภอ, ผอ.สถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ประจำเดือน ก.ค. ๖๐
ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี โดยมี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานฯ

S__3211489S__3211521S__3211522S__3211524