พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ส.ต.ท.กานต์ชัย ขวัญทองอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ศชต. ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ส.ต.ท.กานต์ชัย ขวัญทองอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ ฌาปนสถานวัดป่าสวย ม.๒ ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี Advertisements

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและสั่งการของ มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร พล.ร.๑๕ อ.หนองจิก จว.ปัตตานี โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.๔/ผอ.รมน.ภาค ๔ เป็นประธานฯ

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม”พบปะยามเช้า” ประจำเดือน สิงหาคม ณ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๘ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรม”พบปะยามเช้า” ประจำเดือน สิงหาคม ณ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.กานต์ชัย ขวัญทองอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

วันที่ ๔ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.พัฒนวุธ อังคะนาวิน รอง ผบช.ศชต., พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปน., พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต ผบก.ภ.จว.นธ., พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.สุวัตต์ วงศ์ไพบูลย์ รอง ผบก.ภ.จว.ยล., พ.ต.อ.ฐมณ์พงศ์ เพ็ชรพิรุณ ผกก.สภ.หนองจิก, และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ ส.ต.ท.กานต์ชัย ขวัญทองอ่อน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองจิก ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ พร้อมมอบเงินเพื่อช่วยเหลือครอบครัว ณ วัดป่าสวย อ.แม่ลาน จว.ปัตตานี โดยมี พล.ต.ต.ทนงศักดิ์ วังสุภา รอง ผบช.ศชต. เป็นประธานฯ

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ และคดีความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพ

วันที่ ๓ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปน., ผกก.สภ.สายบุรี, ผกก.สภ.มายอ, ผกก.สภ.หนองจิก, ผกก.สภ.ไม้แก่น, พนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีสำคัญ และคดีความมั่นคงในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพ และนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายหมู่โทขวัญชัย ยอดเอียด จนท.อส.อ.ไม้แก่น

วันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๒๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.๔๔, พ.ต.อ.โกวิทย์ รัตนโชติ ผกก.สภ.ไม้แก่น, นายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธีรดน้ำศพ นายหมู่โทขวัญชัย ยอดเอียด จนท.อส.อ.ไม้แก่น ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุระเบิดเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. 60 เวลา ๐๘.45 น. ที่ผ่านมา ณ วัดสารวัน ต.ทรายทอง อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามคดี กรณีคนร้ายลอบวางระเบิด พื้นที่ สภ.ทุ่งยางแดง

วันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปน., พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปน., พ.อ.ภูมิพัฒน์ บุญเรืองขาว ผบ.ฉก.ทพ.๔๔, พ.ต.อ.โกวิทย์ รัตนโชติ ผกก.สภ.ไม้แก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามคดี กรณีคนร้ายลอบวางระเบิด ทำให้ จนท.อส.ชคต.ตะโละไกรทอง เสียชีวิต ๒ นาย ได้รับบาดเจ็บ ๔ นาย ในพื้นที่ ม.๑ ต.ตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่นฯ พร้อมวางมาตรการเพื่อป้องกันการก่อเหตุในพื้นที่ อ.ไม้แก่น ณ ศปก.สภ.ไม้แก่น