วันที่ ๒๙ ส.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมคณะกรรการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ ประจำเดือน ส.ค. ๖๐ พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้ Application “Police I Lert U” และศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ภ.จว.ปัตตานี ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี โดยมี
นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฯ

S__19537956S__19537958S__19537959S__19537962S__19537963