วันที่ ๘ ก.ย. ๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี อนุญาตให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตปัตตานี ใช้สถานที่บริเวณด้านหน้า ภ.จว.ปัตตานี ติดตั้งรถโมบายบริการเครื่องเบิกถอนเงินสด เพื่อบริการ อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการตำรวจและประชาชน ณ ภ.จว.ปัตตานี

S__19791911S__19791912S__19791913