วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล  รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย หลักการบริหารงาน การบังคับบัญชา รับฟังปัญหา พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง ณ ห้องประชุม สภ.ทุ่งยางแดง

S__19988648S__19988650S__19988651