พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมประชุมมอบนโยบาย หลักการบริหารงาน การบังคับบัญชา รับฟังปัญหา พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง

วันที่ ๑๓ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล  รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมมอบนโยบาย หลักการบริหารงาน การบังคับบัญชา รับฟังปัญหา พร้อมกับสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง ณ ห้องประชุม สภ.ทุ่งยางแดง

S__19988648S__19988650S__19988651

Advertisements