วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมปรับแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองปัตตานี และเขตพื้นที่ทุ่งยางแดง เพื่อให้การบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ณ ห้องประชุมวอร์รูม ภ.จว.ปัตตานี

S__20087031S__20087032S__20087034