วันที่ ๓ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมให้การต้อนรับ นายปีเตอร์ เอ็ม ริว่า (Peter M.Riva) ผู้ช่วยทูตด้านความมั่นคงและคณะ ของสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ภ.จว.ปัตตานี

S__3358799S__3358800S__3358801S__3358802