วันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์  เฉลิมศรี  ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ภูดิท พานิชประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม”พบปะยามเช้า” เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการบริหารราชการของจังหวัด ณ ห้องประชุมเรือนชบา จวนผู้ว่าราชการ จว.ปัตตานี โดยมี
นายวีรนันทน์  เพ็งจันทร์  ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานฯ

S__4292619S__4292620S__4292621S__4292622