พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมงาน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ อิสลาม วางพวงมาลาอนุสรณ์สถานตำรวจ อ่านสาร ผบ.ตร. กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ มอบใบประกาศเกียรติคุณ และกล่าวให้โอวาทข้าราชการตำรวจ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

S__4186142S__4186144S__4186145S__4186151S__4186152S__4186149S__4186150S__4767783S__4186158S__4767784S__4767785S__4767790S__4767786S__4767787S__4767788