วันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผวจ.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
ผบก.ภ.จว.ปัตตานี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ที่เดินทางมายื่นหนังสือเสนอข้อแก้ไขปัญหาผลกระทบที่ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎหมายของภาครัฐ ยอดผู้ร่วมยื่นหนังสือร้องเรียน ประมาณ ๕๐๐ คน ณ บริเวณลานศิลปวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี

S__6848586S__6848587S__6848588S__6848589S__6848590