พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วม ณ สภ.มายอ

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วม พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สภ.มายอ จว.ปัตตานี Advertisements

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานีตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ (บ้านพักปากน้ำ)

วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน พร้อมได้มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลัง ณ บ้านพักข้าราชการตำรวจ (บ้านพักปากน้ำ) สภ.เมืองปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริเวณด่านตรวจแยกบริษัทฟอร์ด ถนนสาย ๔๑๘

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ณ บริเวณด่านตรวจแยกบริษัทฟอร์ด ถนนสาย ๔๑๘ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ณ บริเวณ ด่านตรวจบานา

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ณ บริเวณ ด่านตรวจบานา ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

วันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ ร่วมบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือบรรเทาความเดือดข้าราชการตำรวจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ภ.จว.ปัตตานี