วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจ ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเน้นย้ำการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะน้ำท่วม พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ สภ.มายอ จว.ปัตตานี

S__7282866S__7282867S__7282869S__7282871