วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๔๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม พร้อมได้มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ จุดตรวจมะนังดาลำ ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

S__7291102S__7291103S__7291104