วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๑๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล
รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการตำรวจ สภ.ทุ่งยางแดง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบ้านพัก พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ณ สภ.ทุ่งยางแดง

S__7290882S__7290883S__7290884S__7290885S__7290886S__7290887S__7290888S__7290889S__7290891S__7290892S__7290894S__7290896S__7290897S__7290901