วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๕ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติการบริการประชาชน และการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งหน่วย พร้อมได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ จุดตรวจกลาพอ ต.กลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

S__7291060S__7291061S__7291063