วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ ผกก.สภ.ยะรัง พบปะเยี่ยมเยี่ยนข้าราชการตำรวจและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แนะนำการปฏิบัติการออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม พร้อมได้มอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลัง ณ ฐานปฏิบัติการ มว.ฉก.ปัตตานี ๒๑ บ้านบินยา ต.บาซาเอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

S__7291199S__7291200S__7291202S__7291203S__7291204