วันที่ ๒ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุลรอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมด้วยแม่บ้านตำรวจ และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ จัดทำข้าวกล่องและน้ำ
นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน ณ ชุมชนจะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี

S__7323750S__7323751S__7323752S__7323753S__7323754S__7323755S__7323756S__7323757S__7323758S__7323759S__7323760S__7323761S__7323762S__7323763