วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
พ.ต.อ.ไมตรี สันตยากุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี,
พ.ต.อ.จีระเศรษฐ์ ดาวเงินตระกูล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ประชุมอบรม ชี้แจงภารกิจ แนะนำการปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

S__7643170S__7643171S__7643172S__7643173S__7643174S__7643175S__7643176S__7643177