สทส. ได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ดังนี้

  1. เว็บไซต์กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ที่อยู่คือ www.criminalfund.police.go.th
  2. Facebook Page ชื่อเพจ “กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา” หรือสามารถใช้ที่อยู่คือ www.facebook.com/criminalfund
  3. LINE@ สามารถเข้าใช้งานโดยสแกน QR Code ที่เว็บไซต์กองทุนฯ หรือที่ https://line.me/R/ti/p/%40cwg5863s