วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติไทยให้ดำรงสืบไป ณ ลานศิลปวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธานฯ

S__3383592S__3383593S__3383594S__3383596S__3383597