วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.ฉก.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, นายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็น “บทบาทสื่อกับการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

S__3383343S__3383342S__3383341S__3383344S__3383345