พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็น “บทบาทสื่อกับการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้”

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ปิยพงษ์ วงศ์จันทร์ ผบ.ฉก.ปัตตานี, พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี, นายสมนึก พรหมเขียว รอง ผวจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่ จว.ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็น “บทบาทสื่อกับการเสริมสร้างสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

S__3383343S__3383342S__3383341S__3383344S__3383345

Advertisements