วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ พัฒนาคูคลองตุยง สายน้ำรัตนโกสินทร์” ณ สถานีวัดระดับน้ำคลองชลประทานคลองตุยง ม.๒ ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

S__3776599S__3776601S__3776602S__3776603S__3776605S__3776604S__3776672S__3776691S__3776693S__3776694S__3776673S__3776692S__3776695S__3776696S__3776791S__3776792S__3776798S__3776799S__3776800S__3776801S__3776803