วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดปัตตานี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ หอประชุม อบจ.ปัตตานี

S__4145170S__4145175S__4145171S__4145172