วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ.ปัตตานี ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.สงขลา

S__4333752S__4333759S__4333760S__4333761