วันที่ ๔  ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. พ.ต.อ.พสิษฐ์ ศานติปรัชญา ผกก.สภ.ยะรัง พร้อมด้วย พ.ต.ต.ชาญชัย ม่วงไหม สวป.สภ.ยะรัง ได้เรียกชุดปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์/ชุดปฏิบัติการสายตรวจจราจรและชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ เตรียมความร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโซนร้อนปาบึกและได้เดินทางสำรวจในพื้นที่ ม.๓ ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปรากฎว่าได้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก นำ้ท่วม/บ้านเรือนเสียหาย จำนวน ๑ หลัง และได้ทำการช่วยเหลือประชาชน/ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการช่วยเหลือต่อไป

339661339663s__15843343s__15843345s__15843347379033789837888