ภารกิจอำนวยความสะดวก ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

วันที่ ๕ ม.ค. ๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.มุสตอพา มะนิ ผกก.สภ.ยะหริ่ง มอบหมายให้ ร.ต.อ.สันติภาพ เปาะหะ รอง สวป.สภ.ยะหริ่ง พร้อมชุดจิตอาสา สภ.ยะริ่ง ร่วมกันซ่อมแซมบ้านจำนวน ๗ หลัง ในพื้นที่ ม.๓ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” Advertisements

ภารกิจอำนวยความสะดวก ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันที่ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.อ.ฐมฌ์พงศ์ เพ็ชร์พิรุณ ผกก.สภ.หนองจิก, พ.ต.ท.วสัน รักชาติพานิช รอง ผกก.สส.สภ.หนองจิก รรท. รอง ผกก.ป.สภ.หนองจิก, ร.ต.อ.อรรคลิลล์ ถิ่นกาแบง ผบ.มว.ฉก.นปพ.๑๒, ร.ต.อ.กรภพ ชม้อยเดชานันท์ รองสว.จร.สภ.หนองจิก, ชป.สิงห์ทอง และข้าราชการตำรวจชุด ชมส.สภ.หนองจิก ร่วมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านเรือนของประชาชนผู้อพยพมายัง ศูนย์อพยพผู้ประสบอุทกภัยและวาตภัย จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรน์ ม.๒ ต.ตุยง อ.หนองจิก จว.ปัตตานี และ วัดมุจลินทวาปีวิหาร

ภารกิจอำนวยความสะดวก ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันนี้ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.มนตรี คงวัดใหม่ ผกก.สภ.สายบุรี, ข้าราชการตำรวจสายบุรี, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน อ.สายบุรีฯ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” มอบถุงยังชีพ ณ รพ.สต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, มอบกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาด อ.สายบุรี จ.ปัตตานี