วันนี้ ๔ ม.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.มนตรี คงวัดใหม่ ผกก.สภ.สายบุรี, ข้าราชการตำรวจสายบุรี, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ใน อ.สายบุรีฯ, เจ้าหน้าที่ทหาร, ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย พายุโซนร้อน “ปาบึก” มอบถุงยังชีพ
ณ รพ.สต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี, มอบกระเบื้องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และร่วมกิจกรรมเก็บขยะตามชายหาด อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

s__18710580s__18710581s__18710582s__18710583s__18710584s__18710585s__18710586s__18710587s__18710588s__18710589s__18710590s__18710591s__18710592s__18710593